Stoetmeester en Keuring

stoetm

Die Stoetmeester is Richard Haupt van BKB. Richard gee voorkeur aan die volgende tipe Dormer:

-          Eerstens ʼn tipe dier wat aan die hoogste rasstandaarde voldoen.

-          Funksioneeldoeltreffende diere.

-          Sterk manlike diere met uitstaande bespiering.

-          Medium-raam vroulike diere met goeie moedereienskappe.

-          Waak teen uitskieters (die sogenaamde “curve benders”).

-          Gelyke waarde word geheg aan BLUP teelwaardes so wel as visuele eienskappe

Teel Doelwit van die Kernkudde

Die teel van meerderwaardige funksioneel doeltreffende vroulike en manlike diere vir eie behoeftes asook vir die beskikbaarstelling van genetiesemateriaal aan medestoettellers en kommersiële boere met die klem op die volgende:

-Vroegryp diere wat  ʼn 21 tot 24kg A2/3 karkas aan die mark lewer op die ouderdom van 100 tot 120 dae.

-Diere wat voldoen aan die hoogste rasstandaarde.

Ooi en Rambestuur

Stoetooie word as deel van ʼn kommersieel Dormer kudde van 1500 teeldiere bestuur en moet dus aanpas in die omgewing asook kompeteer met ʼn groot kudde. Die teel van aangepaste diere is moeilik in ʼn klien stoetkudde wat in kampies om die huis gehou word.

ooienram

Daar is ʼn voervloei beplanning gedoen in samewerking met Dr Jasper Coetzee en Neels van der Merwe van Voermol asook Dr Theuns Laas ‘n onafhaklike konsultant van Volksrust, met klem op die maksimum benutting van self geproduseerde voer asook die natuurlike hulpbronne op die plaas.  Hierdie voedings bronne sluit die volgende in; natuurlike weiding in die somer maande, oesreste (mielies en sojabone) asook weimielies in die winter, volvoer vanaf 4 weke voor lam, in die lamhokke asook 4 weke na lam (hier word slegs konsentrate aangekoop die res word self geproduseer); aangeplante weidings op beperkte skaal.  Bogenoemde word aangevul deur die toepaslike lek en konsentraat aanvullings vir die tipe voedings bron wat gebruik word.

Foto 5

Om ʼn gesonde kontantvloei te verseker is daar besluit om die vrugbaarheid, moederseienskappe en groeivermoë van die Dormer Ras optimaal te benut deur ʼn versnelde lamstelsel te implementeer. Hier is besluit op ʼn variasie van die Stêrstelsel waar jy byvoorbeeld twee paartye met intervalle van 73 dae kan hê, en dan oor ʼn krisisperiode soos die Kerstyd of oestyd, of oor ʼn seisoenale fase van kosskaarste, die volgende paarinterval doelbewus rek na 146 dae. ʼn Ooi wat twee keer 7.2 maande uitmekaar uit lam en dan 9.6 maande later weer, lam ook 3 keer in 24 maande, of dan 3 keer in 2 jaar. Ooie word gesinkroniseer en groepe gelaparoskopie (deur Ramsem in Bloemfontein) sodat daar ongeveer 250 ooie binne 4 dae per siklus lam. Daar word 252 ooie in die onderdak lamhokke geplaas. Daar word gepoog om tussen 8 en 10 sulke siklusse deur die jaar te versprei. Ooie word een week voor lam individueel in die lamhokke geplaas en bly dan nog ʼn week na lam in die hok  vir suksesvolle binding tussen ooie en lammers asook om verliese as gevolg van probleemdiere, giere weer en komplikasie tydens lamtyd te beperk. Die hokke werk dan ook uitstekend vir die behoorlike rekordhouding, wat die identifikasie van ramme se nageslag in die kommersiële kudde insluit om sodoende ramme te toets (Groei en bloktoetse) vir gebruik in die kernkudde.

Foto 3

Foto 4

Dit is belangrik om daarna te streef om beslis oor 200% te speen, maar verkieslik 250% per jaar. Om dit reg te kry moet die lampersentasie  hoër as 165% per siklus wees.  Die hulp van Dr Dave Midgley (Pfizer Diergesondheid) is gebruik om die stelsel te beplan.

DolfFebr2010 017

Lammers ontvang reeds van 10 dae ouderdom ʼn kruipvoer mengsel met ʼn baie hoë persentasie deurvloei-proteïen met die regte aminosuur-profiel omdat die jong lam hoofsaaklik liggaamsproteïen (spierweefsel) sintetiseer (vervaardig), feitlik geen vet aansit nie en omdat weiding ʼn baie lae deurvloei-proteïen inhoud het. Ooie met goeie melkproduksie en die goeie kruipvoer verseker dat lammers op 60 dae gespeen kan word op ʼn massa van 22 tot 26 kg (gemiddelde daaglikse toename van 375gr per dag). Hierdie rantsoen met slegs geringe aanpassings word gebruik om lammers mee af te rond, waar hulle dan ʼn 21 tot 24kg A2/3 karkas op tussen 100 en 120 dae lewer.

004

009

Daar word verseker dat die geselekteerde vervangings ooitjies ook hierdie mengel met ʼn baie hoë persentasie deurvloei-proteïen met die regte aminosuur-profiel ontvang tot op 120 dae ouderdom waarna hulle voortdurend moet groei (80 tot 100gr per dag) en in geen stadium voor paring massa verloor nie. Geen hoë-energie rantsoen word aan vervangings ooie gevoer om vetneerlegging in die uierweefsel en rondom die eierstokke te voorkom. Vervangings ooie moet tussen 10 en 12 maande ouderdom 80% van hulle volwasse gewig weeg. Hierdie bestuurspraktyke verseker optimale groei en is direk gekoppel aan die lampersentasie.

Belangrike Inligting

DolfBamAan-de-ValleiDormersRantsoene2011

DolfBamLandbouweekblad%20artikel%20bladsye%2018-20

 

 

Teelbeleid

teelbeleid

1. Vrugbaarheid en Melkproduksie (Word ondervang deur ‘Total Weaning Weight’ –  TWW)

2. Aangepaste diere in eie produksie toestande.

3. Funksioneeldoeltreffende diere.

4. Groei Eienskappe;

-  42 dae massa (Ondervang melk eienskappe van die moeder asook groei van die lam)
- 100 dae massa (Meet markgereedheid van die lam op 100 tot 120 dae ouderdom)
- 200 dae massa (Selekteer vir aangepaste diere in eie omgewing)
- Vervangings ooitjies moet op 10 tot 12 maande 80% van volwasse gewig weeg en gereed wees vir paring (moet 80 tot 100gr gewig per dag toeneem vanaf 120 dae ouderdom)
- Potensiële jong stoetramme moet reeds op 200 dae ouderdom gereed wees om getoets te word teen beproefde ramme in al die deelnemer kuddes asook selektief in die kernkudde (die doelwit is om eers ramme in die deelnemer kuddes te toets en sleg beproefde ramme in die kernkudde te gebruik)
- Nageslag van hierdie jong ramme word onderwerp aan bloktoetse wat uitgevoer word in die deelnemer kuddes, ongeveer 2000 teelooie is hiervoor beskikbaar.

Rambestuur

rambestuur

Teelramme moet spesiale sorg en behandeling ontvang. Die fokus is op maksimale testisgroei en spermproduksie, asook goeie gesondheid en hoë fiksheidspeil. Ramme moet deurgaans ʼn rantsoen met ʼn baie hoë persentasie deurvloei-proteïen asook die regte aminosuur-profiel ontvang. Daar word gewaak teen hoë energie rantsoene wat onnodige vetneerlegging in die testis weefsel en om die saadstringe tot gevolg kan hê met ʼn gevolglike nadelige invloed op vrugbaarheid en semenproduksie. Vet en onfiks ramme het ʼn hoë risikofaktor. Ons doelwit is om vrugbare gereed vir gebruik kudderamme aan die kuddeboer te voorsien.

Jongramme 7 maande oud

2010A(3)

Stoetramme wat tans gebruik word

QJ8.66-AP8.18-QJ8.84